زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت

بیشترین بهره وری با کمترین هزینه ها تخصص و تجربه ی ماست.

نقشه برداری

نقشه برداری
استفاده از مدرنترین تجهیزات و دستگاه ها در تقشه برداری زمینی ( توتال استیشن، نیوو ….) برای اجرای هرچه بهتر سازه های بتنی و فلزی و فونداسیون ها و نقشه برداری صنعتی و لیزراسکن ( لیزر اسکن های …,Lica, Rigel ) برای تهیه نقشه های مدرن ...
اطلاعات بیشتر ...

عمران

عمران
استفاده از علم روز civil و نرم افزارهای بروز مهندسی عمران برای طراحی و مدل سازی سازه های بتنی و فلزی و جانمایی ها و تغییرات احتمالی دستگاه های فابریک و خط تولید با تکیه بر توان علمی و تجربه و تخصص پرسنل شرکت در جهت ارائه خدمتی ...
اطلاعات بیشتر ...

مکانیک

مکانیک
مکانیک دستگاه و قسمت های گسترده خط تولید کارخانجات صنایع و مواد غذایی شرکت را برآن داشته است تا تخصص های لازم در طراحی و تحلیل و اجرای مکانیکال خط تولید با بروزترین نرم افزارها و تخصصی ترین مهندسین رشته مکانیک اجرا شود ...
اطلاعات بیشتر ...

تاسیسات

تاسیسات
زیربنا و ضربان قسمت های مختلف نام برده شده در خط تولید و شریان حیاتی تولید از مجرای تاسیسات تامین میگردد. با نظر به این مهم ارائه نقشه های مدون و اصولی و نگاه به مسیر انتقال به عنوان اصلی ترین مورد هزینه بر در طراحی ها، نیاز به استفاده از ...
اطلاعات بیشتر ...