فرصت شغلی

شرکت ژرف پی برای استفاده از نیروی جوان و ایده پرداز و کار آمد و با انرژی اقدام به جمع آوری رزومه های مهندسان گرامی در تخصص های مورد نظر این شرکت، در زمینه های کاری این شرکت میکند.چنانچه هر کدام از تخصص های مورد نیاز را دارید می توناید از طریق فرم زیر رزومه خود را برایمان ارسال نمایید.